Klasse V55-10 skudd senior

1 John Helge Steinnes Storfjord *.6*.7X.1X.1*.8*.7X.3*.9X.0*.8 100
2 Christer Malm Oslo Østre 8.9X.39.7*.6X.1X.4*.5*.59.7X.1 96
3 Bengt Johnsen Målselv X.49.99.58.7*.99.6*.8X.0X.39.9 94
4 Hallgeir Myhre Lakselvdal 8.3*.87.98.49.18.68.58.08.77.9 81

MLRes - www.megalink.no 19:49 - 24.06.2018