Mesterskap V55

1 John Helge Steinnes Storfjord 50 49 50 99 248 9*
2 Bengt Johnsen Målselv 50 48 50 100 248 6*
3 Trond Wingstad Storfjord 50 49 50 97 246 12*
4 Hallgeir Myhre Lakselvdal 49 45 50 99 243 8*
5 Per Myhre Storsteinnes 49 47 49 97 242 9*
6 Stein Gjøran Larsen Kvænangen 50 45 50 97 242 7*
7 Einar Hansen Storfjord 49 45 50 98 242 6*
8 Tore Winje Målselv 49 46 49 97 241 9*
9 Birger Nyheim Nedre Målselv 49 46 49 97 241 7*
10 Bjørn Jonny Rognli Storfjord 48 48 49 96 241 5*
11 Asbjørn Tveit Bjørnen og Vestre Målselv 48 47 49 96 240 4*
12 Helge Johan Nordmo Øvre Målselv 46 45 48 93 232 2*

MLRes - www.megalink.no 17:15 - 03.03.2018